kalligrafievenlo.nl

Hoy Ik ben Wil Raeijmaeckers, ik ben graag met kalligrafeerpennen bezig en wil dat graag met jullie delen.

Geïntresseerd in een cursus, kijk op pagina kalligrafie.


Na een opdracht om een oorkonde te schrijven, wat ik nog nooit gedaan had, heeft het mij gepakt. Na een schriftelijke cursus en een opleiding voor Kalligrafie voor de handelsschool aan de de Wylderbeek in Venlo heeft het mij nooit meer losgelaten. Nu geef ik cursussen en wil graag een clubje samenstellen om elkaar te stimuleren in het schrijven van kalligrafiëen. De cursussen en kalligrafieclub vinden plaats in het Fort museum binnen het kazerne terrein in Blerick.